Brand Mountain ClimbWie bovenop een berg staat heeft een wijds uitzicht, maar ook een goed overzicht van de omgeving. Je overziet alles en in het juiste perspectief. De Brand Mountain Climb van Art of Concepting is een inspirerende ontdekkingstocht die je voert langs alle aspecten van het eigen merk. Dat levert steeds meer gezichtspunten en perspectieven op, totdat je de top hebt bereikt en van een ongekend merkpanorama kunt genieten. Dat motiveert en inspireert. Zo’n tocht maak je natuurlijk niet alleen, maar met meerdere mensen uit de organisatie en beslaat ook meerdere sessies. Art of Concepting is gids en sherpa daarbij. Doel is om wegen te vinden om het merk een baken voor de consument te laten worden in plaats van dat de consument een baken voor het merk is.


We onderzoeken eerst waar het merk vandaan komt, wat de waarden en sterkten zijn en welke erfenis het met zich meebrengt. We exploreren de markt en inventariseren de competitie met hun sterke en zwakke kanten. We analyseren de doelgroepen waar we ons met het merk op richten en analyseren hoe anderen buiten onze categorie deze doelgroepen succesvol hebben weten te bereiken. We gaan spelen met de definitie van onze markt, maken hem groter en kleiner en zoeken daarbij creatieve oplossingen voor groei. We kruipen in de huid van onze klanten en gaan inzichten zoeken op basis waarvan zij zullen kiezen voor ons merk en onze producten. Zo ontdekken we waar het zwaartepunt van onze doelgroep precies ligt.

 

Dan wordt het hoog tijd om dieper door te dringen in onderliggende aspecten en diepere inzichten te verwerven waarom ons merk en onze producten voortdurend van belang zijn voor onze klanten. Kan en zou ons merk gemist worden als het zou verdwijnen?

Zo brengen we met elkaar de diepste waarheden over onze categorie, onze producten en ons merk aan het licht.

We krijgen wel een steeds beter overzicht, maar we hebben de top nog niet bereikt. We gaan op zoek naar de unieke voordelen die ons merk kan bieden en hoe het merk door er misschien een andere draai aan te geven een sterkere plaats kan krijgen in het alledaagse leven. Wij gaan op zoek naar punten van overeenkomst en punten van verschil met soortgelijke producten van andere merken. Zo wordt onze positie duidelijker. Mede gebaseerd op de visie en missie van ons bedrijf bepalen we waar we voor staan en hoe het merk de wereld inkijkt. Staat het merk voor bepaalde voorkeuren en afkeuren? Wat voor rol wil het in de wereld spelen? Als je daar antwoorden op geeft zul je aan moeten geven waarom dat zo is. Ook naar die antwoorden gaan we op zoek. Waarom zouden klanten geloven wat het merk beweert? Als we op al deze vragen antwoorden hebben gegeven inventariseren we waarin we ons op deze aspecten onderscheiden van onze concurrenten en hoe we dat veilig kunnen stellen. We brengen het merk van goed naar groots. We zijn bijna op de top en maken samen alleen nog een kernachtige missie van het merk. Een slogan die precies uitdrukt waar het merk voor staat.

Vanaf de top kijken we nog eens terug op de geschiedenis van het merk en zien dan precies waar het goed of fout ging. Hoe het beter had gekund... Maar ook als we nog niet een geschiedenis hebben dan hebben we wel een waardevolle verzameling gegevens en visies op tafel, die zullen helpen het merk met een goed communicatieplan en de juiste middelen de richting van een veelbelovende toekomst in te sturen.