ice cream ijs movie video podcast consulting coaching mediatraining tekstschrijver long copy bedrijfsfilm instructiefilm documentaire

Concepting zit in de bedrijfsnaam. Voor mij is dat het bewust vormgeven van een idee achter een product of dienst. Mensen zeggen en doen dingen niet zo maar, altijd hebben zij daarvoor een reden, of die nu bewust of onbewust is. Daarom hebben de meeste gebeurtenissen, manieren van communicatie, wijze van beeldvorming ook een onderliggende reden. Door dat specifiek te onderzoeken is het mogelijk een visie, strategie en een tactiek te ontwikkelen voor het doel dat je voor ogen staat met gebruikmaking van de kracht van deze onderliggende motivaties.


Het is nog steeds heel gebruikelijk dat marketingafdelingen aan productontwikkelaars vragen om nieuwe productvoorstellen. Die worden dan vervolgens verder uitgewerkt voor een doelgroep en in de markt gezet. Zulke producten zijn veelal ontwikkeld vanuit de bestaande technologische mogelijkheden en vanuit de eigen ervaring. Dat blijkt na verloop van tijd dikwijls vast te lopen en kost daardoor bovendien veel tijd en geld. Vaak zijn dit ook geen echte innovatieprocessen.

Over Art of Concepting...

Art of Concepting beweegt zich op het brede terrein van productontwikkeling, marketing en communicatie en is volledig thuis in de producten en processen van de voedingsmiddelenindustrie met als specialiteit de ijsindustrie.

Ervaring met concepting leert dat het veel effectiever is om eerst dieper te graven en aansluiting te zoeken bij de belevingswereld, interessevelden en de motivaties van consumenten om daardoor diepere en nieuwe inzichten te krijgen over hun mentaliteit en levensbetekenis. Op grond van van deze inzichten vindt een geleide ideeengeneratie plaats die zowel nieuwe productvoorstellen als een basis voor een daaraan gekoppelde marktbenadering en communicatieaanpak oplevert. Er ontstaat een vernieuwende en vanzelfsprekende interactie tussen product, marketing en communicatie, waarvan het doel is dat consumenten daarmee kunnen worden betrokken en geinspireerd. Dat proces kan in het bestaande kader van een al bestaand merk worden ingepast, maar soms ook leiden tot de geboorte van een nieuw merk.


Art of Concepting heeft een zeer uitgebreid netwerk van experts op het terrein van specifieke product- en procestechnologie, merkontwikkeling, markt- en consumentenonderzoek, voedingskunde, internationale warenwetgeving en sales, die zo nodig kunnen worden geconsulteerd of ingezet om snel en effectief doelstellingen te behalen.

Art of Concepting is bovendien uitstekend in staat om op creatieve wijze een concept te vertalen in concrete termen, zowel tekstueel als audio-visueel.


Art of Concepting heeft vele jaren ervaring in het teamsgewijs ontwikkelen en op de markt brengen van zowel B2C (Business to Consumer) als B2B (Business to Business) productconcepten.Art of Concepting werkt momenteel in West- en Oost-Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azie, Zuid-Amerika en de VS.