De My Motivation Test


De My Motivation Test is een online test die oorspronkelijk werd ontwikkeld door Unilever, samen met de Universiteit van Amsterdam.. De test meet op eenvoudige wijze de motivaties van individuele medewerkers, teams, afdelingen of zelfs gehele organisaties. Een beter begrip van deze drijfveren helpt om beter onderling te communiceren, human resources beter te benutten en om de prestaties en effectiviteit van teams te verbeteren. Al meer dan 200.000 mensen uit de meest uiteenlopende beroepscategorieen hebben de test gemaakt. Van kappers en buschauffeurs tot captains of industry en ministers aan toe..

Wat wordt er nu precies gemeten?
We hebben allemaal onze eigen drijfveren. Die drijfveren worden bepaald door onze neurofysiologie, door ons verleden, onze ervaringen en door onze omgeving. Daarmee bepalen zij ons functioneren in een team of organisatie. Er kunnen bij ieder individu 7 drijfveren worden onderscheiden en gemeten. Die drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen, waarbij zeker niet gesteld kan worden dat het ene profiel beter is dan het andere.

De zeven drijfveren die we onderscheiden in het motivatiesysteem, worden met kleurcodes aangeduid.


 

Turkoois: holistisch, context, relevantie
Geel: integratie, innovatie, logica
Groen: gelijkheid, mensen, betrokkenheid
Oranje: vooruitgang, resultaten, succes
Blauw: zekerheid, structuur, discipline
Rood: kracht, snelheid, besluitvaardigheid
Paars: veiligheid, stabiliteit, vertrouwen

De My Motivation Test meet deze drijfveren snel en accuraat. Door de kleurcodes kunnen testresultaten op een duidelijke en eenvoudige manier worden weergegeven. Direct helder wordt waar je energie van krijgt en wat je energie kost. De kleurprofielen zijn voor iedereen herkenbaar en bieden daarmee ook een taal waarmee onderling begrip voor elkaar ontstaat, maar waardoor tegelijkertijd het makkelijker wordt om zonder dat dit bedreigend overkomt, mensen aan te spreken op hun gedrag of functioneren.

Hoe het werkt
Ieder teamlid krijgt een inlogcode voor de test. De My Motivation test is een online-vragentest die in een klein half uur kan worden gemaakt. De antwoorden worden met behulp van speciale analysesoftware verwerkt door My Motivation. Iedereen die de een test gemaakt heeft, krijgt een korte persoonlijke uitleg van een getrainde facilitator.

Testresultaten
De testresultaten worden weergegeven in een aantal grafieken en geven een helder beeld van:
1. Individuele drijfveren
2. Groepsdrijfveren

Op basis van de een aantal individuele resultaten kunnen teamplots worden gemaakt die een goede indicatie zijn van de teameffectiviteit. Een getrainde facilitator kan de resultaten vervolgens met het team bespreken.De facilitator helpt om conclusies te trekken op basis van de resultaten. Deze conclusies kunnen aanleiding zijn voor gerichte acties voor effectiviteitsverbetering.

Neem contact op via my.motivation@artofconcepting.nl voor meer informatie en een prijsopgave. Aantrekkelijke kortingen bij grotere afnames.

In overleg kan eventueel een schriftelijke rapportage worden verzorgd. De My Motivation test is momenteel beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Testen die gemaakt zijn in verschillende talen kunnen gezamenlijk worden verwerkt.

relevantie
kennis
harmonie
competitie
structuurs
daadkracht
veiligheid