Disclaimer
Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties.


Informatie op deze website
Art of Concepting stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Art of Concepting worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Art of Concepting geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.