Idee-generatieDe wereld zoals wij die kennen zou nooit zo kunnen zijn geworden als er geen concepten en ideeen waren geweest. Concepten en ideeen ontstaan vaak uit een vorm van conflict: de wereld zou anders moeten dan zoals die nu is. Die spanning, dat conflict is de oorsprong van dynamiek en wekt zijn eigen creatieve energie op. Er vindt beweging plaats van een ongewenste situatie naar een gewenste situatie. Een statische omgeving, waar nooit wat gebeurt is daarom ondenkbaar. Alles wat we nu weten en ervaren zijn op elkaar gestapelde concepten. Ons weten is tijdsgerelateerd. Elke dag leren we weer iets bij en ontdekken we weer iets nieuws in het leven dat zich aan ons ontvouwt. We zijn nieuwsgierig van nature en bouwen kennis op kennis..

Ideeen en nieuwe concepten ontstaan vanuit een gebied dat niet zomaar met je denken toegankelijk is. Ideeen en concepten komen van buitenaf, door plotseling inzicht: het eureka-moment en de aha-erlebnis. Art of Concepting kent de technieken en methoden om ideeen en concepten, die latent al aanwezig zijn, boven water te halen. Dat leidt tot pionieren.

 

Fleming ontdekt penicilline.

Sony komt met Walkman. Personal audio? Niemand gelooft er nog in.

Thomas Edison vindt de gloeilamp uit.

De vroege mens krijgt controle over vuur.

3M komt met Post-It, ontstaan door een mislukte lijmformule.

Graham Bell komt met de telefoon. Leuk speeltje.

De stoommachine van James Watt brengt mecha-nisatie en transport op gang.

IBM komt met de eerste PC. Voor kantoor want wat heb je er thuis nou aan?

Internet, ooit ontwikkeld als back-up voor het Amerikaanse leger. Nu gemeengoed.

Democratie stamt uit Griekenland, 2500 jaar geleden.

De nul werd pas geintroduceerd rond het jaar 1000 en bestond voor die tijd niet.

Ach, een paperclip wie kent hem niet. Uitgevonden in 1867 door Samuel Fay.

Wiel uit gevonden in de prehistorie brengt transport en reizen op gang.

Laurens Janszn Coster vindt de boekdrukkunst uit. Kennis en later nieuws wordt voor iedereen bereikbaar.

Gereserveerde ruimte voor

jouw lumineuze idee

meer pioniers: Apple, Microsoft, Google, Joop van de Ende, TomTom, The body Shop, Virgin, en vele vele anderen.