InnovatieArt of Concepting heeft 30 jaar ervaring met innovatietrajecten en het blijkt voor veel mensen altijd lastig te bepalen wanneer er nu sprake is van een innovatie. Innovaties, of dat nu over producten of diensten gaat, wijken af van wat al bestond en zijn nieuw voor de omgeving waarin ze worden gecreeerd. Maar er is nog een andere belangrijk criterium, namelijk dat er acties worden ondernomen waardoor de innovatie een praktische toepassing krijgt. Nieuwe ideeen zijn dus nog geen innovaties en uitvindingen evenmin, maar kunnen dat wel worden als we er handen en voeten aan kunnen geven. Duidelijk zal zijn dat innovaties zeker niet routinematig kunnen zijn. Met innovaties kan geld worden verdiend of kan geld worden bespaard. Of het nu gaat over product-, proces-, distributie- of marketinginnovatie. Innoveren moet niet, maar op termijn blijkt het bijna altijd noodzakelijk.Maar in plaats van over innovatie praten kunnen we het beter gaan doen! Want dat kan volgens een strakke systematiek.

 

Innoveren is prachtig werk, maar beslist niet voorbehouden aan een ontwikkelingsafdeling. Integendeel. Innoveren werkt het best met een groot draagvlak en betrokkenheid in de organisatie. Als het goed gaat is het een mooi samenspel met marketing, productie, kwaliteitsbewaking, marktonderzoek en verkoop. Een effectief multi-diciplinair team dat Art of Concepting perfect kan laten samenwerken dankzij de inzet van psychologen en trainingsacteurs


Jaap Pleit van Art of Concepting begeleidt innovatietrajecten, draagt kennis over en coacht teams en individuen op de ontwikkeling van hun innovatie-kwaliteiten.

Innovaties beginnen bij het vormen van nieuwe gouden ideeen en visies op de wereld en worden dan verbonden met een essentieel inzicht in het eigen merk, eigen producten, bestaande processen en de doelgroep. Vaak komen er dan ook andere ideeen naar boven hoe bestaande zaken slimmer en geldbesparender kunnen worden aangepakt. Art of Concepting kan daar in de wisselende rollen van facilitator, sparring partner en advocaat van de duivel goed bij helpen.

Met name ook waar het gaat om de samenhang en waarde-inschatting naar consumenten- of klantenrelevantie, gekoppeld aan technologische vernieuwing. Bepalen of de innovatie als sustaining, incremental of als breakthrough kan worden geclassificeerd. Daarvoor gebruiken we waardevolle matrix-modellen. Daaruit valt meestal ook al iets op te maken over de life-cycle van de innovatie.


Maar zodra we deze ideegeneratie-fase achter ons laten om van onze ideeen echte innovaties te gaan maken moeten er nog heel wat meer stappen worden doorlopen. Dan begint het buffelen tegen de tijdplanning. Art of Concepting gebruikt daarvoor een projectmanagement-programma waarmee niets aan het toeval wordt overgelaten. Alle stappen van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, proto-typing, consumentenonderzoek, resourcing, implementatie, vermarkting, communicatie-planning, roll-out en evaluatie worden daarmee systematisch afgedekt. Daarbij worden er ook cruciale beslismomenten gedefinieerd in de verschillende overgangsfasen van het project.