Missie, Visie, StrategieEen Missie geeft het antwoord op de vraag wat het permanente bestaansrecht en de primaire functie van de organisatie is. De Visie drukt uit hoe de organisatie tegen de wereld aankijkt en welke ambitieuze rol op dat toneel moet worden gespeeld om daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. Een rol, die die tegelijkertijd ondubbelzinnig uitdrukt wie en wat we zijn.


Art of Concepting coacht starters en het MKB bij het ontwikkelen en begrijpen van hun missie, visie en strategie. Dat zijn wezenlijke documenten voor elke organisatie. Als ze goed zijn ontwikkeld geven ze focus en daarmee een duidelijke richting aan op basis waarvan doelstellingen kunnen worden geformuleerd. Bovendien bieden zij een kader bij het nemen van belangrijke beslissingen. Een goede Missie en Visie roepen passie op bij de leidinggevenden en de medewerkers. Helaas blijken missies en visies zelden zodanig geformuleerd dat ze echt aansprekend zijn en zo tot leven komen en energie opwekken in de organisatie.

 

Missie en Visie komen tot leven als zij worden verbonden met de fundamenten van de bedrijfsstructuur, met de cultuur van de organisatie en vooral met de mensen die er werken. Door persoonlijke ontwikkeling en teamwork te stimuleren, kennis uit te wisselen en verbeterprocessen te verankeren ontstaat synergie die uiteindelijk altijd leiden tot nieuwe ideeen en echte innovaties.

Als Missie en Visie worden gedeeld komen ook de kernwaarden van de organisatie in beeld. Die kunnen dienen als ethisch kompas.

De Missie en Visie vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de Strategie. Die kan alleen succesvol zijn en tot resultaten leiden als die voldoende onderscheidend is van de concurrentie. Een externe analyse en het invullen van een aantal templates zoals een SWOT document, wat iedereen al doet, leidt in dezelfde bedrijfssector alleen maar tot resultaten waar anderen eerder ook al op uitkwamen. Meer van hetzelfde levert onvoldoende onderscheidend vermogen of een meerwaarde op.

Art of Concepting vindt niet dat dat een strategie niet gebaseerd zou moeten zijn op grondige externe en interne analyses. Integendeel. Die zijn beslist uiterst waardevol. Maar deze analyses krijgen hun kracht en betekenis pas te volle als zij worden verbonden met creatieve laterale denkprocessen. Alleen dan ontstaat er als vanzelfsprekend een verrassende en vernieuwende strategie. Art of Concepting kan hierbij faciliteren.